ForsÝ­a arrow Um Hjartavernd
Um Hjartavernd

Hjartavernd, landssamtök voru stofnuð árið 1964. Rannsóknarstöð Hjartaverndar hóf starfsemi sína þremur árum síðar eða árið 1967 með mjög viðtækri faraldsfræðilegri rannsókn, Hóprannsókn Hjartaverndar þar sem áhersla var lögð á að finna helstu áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma meðal Íslendinga. Á árinu 2005 var gerð breyting á rekstrarformi Hjartaverndar og hún gerð að sjálfseignarstofnun (ses).

Rannsóknin hefur staðið yfir í meira en 40 ár og hefur náð til rúmlega þrjátíu þúsund Íslendinga.
Margar nýjar rannsóknir hafa tengst henni.
Þessar rannsóknir hafa orðið grundvöllur þekkingar hérlendis á helstu áhættuþáttum kransæðasjúkdóma. Hjartavernd hefur frá upphafi lagt áherslu á að koma niðurstöðum úr rannsóknum sínum til almennings og heilbrigðisstarfsfólks.

Til að sinna fræðsluhlutverki sínu hefur Hjartavernd staðið að útgáfu ritraðar fræðslubæklinga um áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma, og gefið út Tímarit Hjartaverndar samfellt í 38 ár. Einnig má nefna áhættureiknivél Hjartaverndar þar sem hægt er að reikna út líkur á fá kransæðasjúkdóm á næstu 10 árum.
Nýjasti áfangi í Hóprannsókn Hjartaverndar er Öldrunarrannsókn Hjartaverndar.

Starfsmenn Hjartaverndar eru rúmlega 50. Starfsfólk samanstendur af breiðum hópi fólks með ólíka menntun sem í sameiningu vinnur að því að framkvæma rannsóknir á sem vísindalegastan og áreiðanlegastan hátt.
Í Hjartavernd starfa m.a. læknar, lífeindafræðingar, líffræðingar, tölfræðingur, geislafræðingar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og fólk úr ýmsum öðrum starfsstéttum.
Starfsmenn Hjartaverndar vinna að ýmsum verkefnum, eins og við Öldrunarrannsókn Hjartaverndar, við áhættumat, á rannsóknarstofu Hjartarannsóknar, við myndgreiningardeild, á skrifstofu, við fræðslumál, við úrvinnslu ganga, gæðastjórnun, fjármálastjórnun, ýmis samstarfsverkefni sem Hjartavernd tekur þátt í svo dæmi sé tekið.