ForsÝ­a arrow FrÚttir arrow FrÚttatilkynning KLH
FrÚttatilkynning KLH

Fyrst íslenskra rannsóknastofa á heilbrigðissviði til að hljóta alþjóðlega faggildingu
 
Klínísk lífefnafræðistofa, Holtasmára ehf. eða KLH ehf. er sérhönnuð rannsóknastofa sem hefur starfað í 38 ár við blóðmælingar í tengslum við rannsóknir Hjartaverndar og annast lífsýnasafn Hjartaverndar.  Til ársloka 2004 var rannsóknastofan rekin sem sérstök rekstrareining innan Hjartaverndar en frá ársbyrjun 2005 sem einkahlutafélag.  Rannsóknastofan er til húsa að Holtasmára 1, Kópavogi en í þeirri byggingu er jafnframt öll starfsemi Hjartaverndar.  Rannsóknastofan er sérhönnuð og var m.a. útbúin með það að markmiði að geta tekist á við öll verkefni sem óskað var eftir í tengslum við Öldrunarrannsókn Hjartaverndar (AGES Reykjavik Study).  KLH vinnur einnig að öðrum rannsóknaverkefnum á vegum Hjartaverndar og tilteknum verkefnum í samvinnu við ýmsa aðila bæði innlenda og erlenda, þ.m.t. mælingar í klínískum lyfjarannsóknum.

Eins og fyrr sagði er grunnur að starfsemi rannsóknastofunnar hefðbundnar klínískar lífefnarannsóknir á blóði, blóðvökva og þvagi, sem framkvæmdar hafa verið allt frá stofnun Rannsóknarstöðvar Hjartaverndar 1967.  Að auki hefur um árabil verið unnið að rannsóknum á DNA og athugaðir ýmsir erfðabreytileikar, einkum þeir sem tengjast hjarta- og æðasjúkdómum en fyrirséður er mikill vöxtur á því sviði.  Einangrun hvítra blóðfruma í Öldrunarrannsókninni hefur einnig opnað möguleika á nýrri nálgun þeirra viðfangsefna sem unnið er að.


Faggilding mælinga KLH
Þann 20. desember 2005 tók KLH við vottorði frá SWEDAC, faggildingarstofnun Svíþjóðar, því til staðfestingar að algengustu mælingar KLH væru faggildar samkvæmt ISO 15189:2003 staðlinum, "Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence".  Faggilding er staðfesting á því að rannsóknastofan uppfylli kröfur er varða tæki, húsnæði og hæfni starfsfólks og jafnframt að öflugt innra eftirlit í formi gæðakerfis sé til staðar eins og tilgreint er í staðlinum ISO 15189. Þannig á að vera tryggt að mælingar séu ávallt framkvæmdar af hæfum aðilum þar sem fagmennska er höfð í fyrirrúmi.
Faggildingarsvið Neytendastofu er hinn lögformlegi aðili á Íslandi sem annast faggildingu sbr. lög nr. 100 frá 1992 um vog, mál og faggildingu. Í gildi er samningur milli þeirra og SWEDAC um aðstoð við faggildingarmat, en tæknilegir fulltrúar frá SWEDAC annast árlegt eftirlit og gefa út vottorð um faggildingu.
Starfsfólk og stjórn

Í desember 2005 störfuðu níu einstaklingar hjá KLH í um sjö stöðugildum, en yfirlæknir er Elín Ólafsdóttir sérfræðingur í meinefnafræði og yfirlífeindafræðingur er Alda M. Hauksdóttir.

Vilmundur Guðnason, forstöðumaður Hjartaverndar er formaður stjórnar en auk hans eru í stjórn Ólafur Garðarsson hrl, skipaður af Hjartavernd og Ari Sigurðsson, framkvæmdastjóri Hjartaverndar sem er prókúruhafi.

Allar nánari upplýsingar veitir Elín Ólafsdóttir í síma 535-1800 eða gsm 698-1842.
Sjá einnig vefsíður: http://www.klh.is/.